Vstupenky je možné zakoupit na:

(odkazy níže směřují na předprodej na www.kcturnov.cz)

Informace k předprodeji (KCT)

  • Délka rezervace vstupenky je 30 dní
  • Pro uplatnění předprodejové ceny je NUTNÉ vyzvednout vstupenky s předstihem na recepci KCT, případně zakoupit online

 Zvýhodněné vstupné

  • Děti do 120 cm na koncerty ZDARMA
  • ZTP/P a vozíčkáři na koncerty ZDARMA (doprovod za 100 Kč)
  • ZTP/P na divadla sleva 30 %

Akce se konají za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Zakoupením/uplatněním vstupenky vyjadřuje její majitel souhlas s pravidly fungování a provozními řády festivalu Festival na Jizeře (uvedenými např. na www.festivalnajizere.cz) a zavazuje se tyto pravidla dodržovat.

V případě zakoupení vstupenky online neodpovídá pořadatel ani prodejce za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží.