PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!

Službu vstupenky on-line poskytujeme ve spolupráci s Ticketportal.cz

  • pro zrychlený nákup on-line postačí zadat emailovou adresu
  • pro rezervaci je třeba použít Vaše Ticketportal přihlašovací údaje a nebo se registrovat

 


Akce se konají za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Zakoupením/uplatněním vstupenky vyjadřuje její majitel souhlas s pravidly fungování a provozními řády festivalu Festival na Jizeře (uvedenými např. na www.festivalnajizere.cz) a zavazuje se tyto pravidla dodržovat.

V případě zakoupení vstupenky online neodpovídá pořadatel ani prodejce za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží.